Хемија за II разред гимназије

Опис курса

Пред вама је комплетно градиво и урађени најважнији задаци из хемије за други разред гимназија природно-математичког смера у извођењу Иване Вуковић, дугогодишњег професора Математичке гимназије у Београду.

Изнад овог текста имате на располагању демо снимке, кроз које се можете уверити у квалитет перцепије изнетог градива.

Избор лекција и задатака које се обрађују је у складу са званичним Наставним планом и програмом објављеним на сајту ЗУОВ-а као стручне институције која обавља овај посао за Министарство просвете Републике Србије.

Хемија за II разред гимназије zurb/img/aaNew/predmeti/epruveta.png Хемија за II разред гимназије
599 РСД
30 ДАНА
  • Водоник
  • Алкални метали
  • Земноалкани метали
  • Елементи групе ПСЕ
  • Једињења елемената групе ПСЕ
  • Елементи Ф блока
  • Елементи Д блока
  • Хемија кроз историју