Математика

Опис курса

ЕТФ, ФОН, Математички факултет, Грађевински , Електронски, Машински, Саобраћајни факултет и сви други природно-математички и технички факултети у Србији су сада доступнији онима који имају амбицију да заврше један од факултета који припадају тој групи.

Наш предавач, Мр Срђан Огњановић, је прво, у 20 видео лекција, испредавао све што је потребно теоретски познавати да би се приступило решавању задатак у оквиру припреме за пријемни на наведеним факултетима. Затим је у свих 20 области које је потребно познавати урадио довољан број задатка – 285 и презентирао их у облику видео решења. При томе је у тим видео решењима приказо и све „форе и фазоне“ које је потребно познавати да ти се решили и најтежи задаци.

Наоружани таквим знањем можете приступити решавању више од 1700 задатака поређаних по областима и по тежини. На крају, имате на располагању могућност да тестирате своје знање – или на крају сваког поглавља тестом од 10 задатака или када се осетите довољено спремим за то – кроз симулацију правог теста за пријемни – 20 задатака који су компјутерски изабрани водећи рачуна о заступљености задатака како по областима, тако и по тежини.

Уколико се одлучите за овакав вид спремања за пријемни испит, образовни портал Учење на даљину Вам жели пријатан рад и успех на предстојећем пријемном испиту.

Математика

 zurb/img/aaNew/predmeti/koren2
.png Математика
2,999 РСД
30 ДАНА
 • Трансформације израза
 • Проценти
 • Квадратне (не)једначине
 • Ирационалне (не)једначине
 • Експоненцијалне (не)једначине
 • Логаритми
 • Логаритамске (не)једначине
 • Планиметрија
 • Стереометрија
 • Вектори
 • Тригонометрија
 • Тригонометријске (не)једначине
 • Синусна и косинусна теорема
 • Аналитичка геометрија
 • Дељивост
 • Комплексни бројеви
 • Полиноми
 • Функције
 • Граничне вредности
 • Низови, суме, редови
 • Комбинаторика
 • Биномна формула
 • Линеарне (не)једначине Не(једначине)
 • 1700 проблема
 • 285 видео лекција
 • 285 решења датих видеом
 • 19 сати снимљеног материјала