Српски језик

Опис курса

Пријемни испит на Правном факултету у Београду и свим другим правним факултетима у Србији, се састоји из 3 предмета: српски, историја и устав и право грађана. При томе је тест састављен тако да има по 25 питања из српског и историје, а 10 из устава и права грађана. Стога смо се одлучили да вам понудимо припреме из српског и историје на наш начин – путем видео лекција у којима је садржан сав потребан материјал за успешно полагање пријемног испита. Предност овакве припреме можете уочити већ самим прегледом демо лекција на врху стране. За разлику од припрема организованих на класичан начин ове материјале можете до испита прегледати колико год хоћете пута и било које доба дана.

Српски језик zurb/img/aaNew/predmeti/a.png Српски језик
2,499 РСД
30 ДАНА
  • Књижевност
  • Граматика, лексика, народни и књижевни језик
  • Писано изражавање
  • 28 видео лекција
  • 6 сати снимљеног материјала