Пријемни испит за средњу школу

И ове, 2017/2018 школске године, питања и задаци ће бити непознати, односно неће бити објављени ни у једној збирци. Међутим, сва питања/задаци ће бити изабрани тако да ученик на њима мора да покаже знање које је дефинисано Стандардима за крај основног образовања.

Стога смо у припрему курсева за завршне испите укључили стручњаке који су учествовали у изради поменутих стандарда, Заједно са својим консултантима извршили су избор материјала и испредавали тачно што вам је потребно да успешно урадите завршни, односно пријемни испит.

У оквиру курсева математике и српског имате на располагању тестове у формату какав је и на самом пријемном испиту. Уколико узмете пакет 5 предмета Комбиновани или Сви премети онда на располагању имате и Комбиновани тест какав је на завршном испиту. Број тестова је практично неограничен јер се повлаче из базе питања/задатака који су преузети из свих до сада објављиваних збирки за завршни испит.
Математика zurb/img/aaNew/predmeti/koren.png Математика


999 РСД
30 ДАНА
Српски језик zurb/img/aaNew/predmeti/a.png Српски језик


999 РСД
30 ДАНА
Физика zurb/img/aaNew/predmeti/klatno.png Физика


499 РСД
30 ДАНА
Хемија zurb/img/aaNew/predmeti/epruveta.png Хемија


499 РСД
30 ДАНА
Биологија zurb/img/aaNew/predmeti/list.png Биологија


499 РСД
30 ДАНА
Историја zurb/img/aaNew/predmeti/papir.png Историја


499 РСД
30 ДАНА
Географија zurb/img/aaNew/predmeti/globus.png Географија


499 РСД
30 ДАНА