Математика за VIII разред

Опис курса

Ваш предавач на овом предметном курсу је Мр Срђан Огњановић. Више о њему имате на крају ове стране. Цео курс је организован кроз кратке видео клипове са лекцијама и решеним задацима, као и интерактивним тестовима по појединим областима.

Изнад овог текста имате на располагању демо снимке, кроз које се можете уверити у квалитет перцепије изнетог градива.

Избор лекција и задатака које се обрађују је у складу са званичним Наставним планом и програмом објављеним на сајту ЗУОВ-а као стручне институције која обавља овај посао за Министарство просвете Републике Србије.

Математика за VIII разред zurb/img/aaNew/predmeti/koren.png Математика за VIII разред
249 РСД
Стара цена: 499 РСД

30 ДАНА
  • +Бројеви и операције (5 лекција)
  • +Алгебра и функције (10 лекција)
  • +Геометрија (18 лекција)
  • +Обрада података (2 лекција)
  • +Мерење (5 лекција)
  • 38  видео лекција
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић,
Предавач

Мр Срђан Огњановић је један од најпознатијих наставника математике у Србији, аутор и коаутор више од 20 публикација (уџбеника, приручника, радних свески, збирки, програма, пројеката, дидактичких средстава), аутор и реализатор 9 акредитованих семинара за наставнике математике. Његово несумњиво математичко знање и велико предавачко искуство избијају из сваког кадра снимљеног видео материјала припреме за завршни испит из математике. Професор математике је од 1976 године, а од 2008. године директор Математичке гимназије у Београду. Учествовао је у изради Образовних стандарда за крај основног образовања, наставни предмет Математика.