Математика за I разред гимназије

Опис курса

Пред вама је практично и уџбеник и интерактивна збирка математике за 1. разред гимназије природно-математичког смера. Све видео клипове је снимио наш познати аутор уџбеника и збирки из математике за средњу школу, Мр Срђан Огњановић, вишедеценијски професор Математичке гимназије у Београду.

Изнад овог текста имате на располагању демо снимке, кроз које се можете уверити у квалитет перцепије изнетог градива.

Избор лекција и задатака које се обрађују је у складу са званичним Наставним планом и програмом објављеним на сајту ЗУОВ-а као стручне институције која обавља овај посао за Министарство просвете Републике Србије.

Математика за I разред гимназије zurb/img/aaNew/predmeti/koren.png Математика за I разред гимназије
999 РСД
30 ДАНА
  • +Логика и скупови (34 лекција)
  • +Реални бројеви (4 лекција)
  • +Пропорционалност (13 лекција)
  • +Увод у геометрију (42 лекција)
  • +Подударност (9 лекција)
  • +Рационални алгебарски изрази (42 лекција)
  • +Сличност (12 лекција)
  • +Тригонометрија (7 лекција)
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић,
Предавач

Мр Срђан Огњановић је један од најпознатијих наставника математике у Србији, аутор и коаутор више од 20 публикација (уџбеника, приручника, радних свески, збирки, програма, пројеката, дидактичких средстава), аутор и реализатор 9 акредитованих семинара за наставнике математике. Његово несумњиво математичко знање и велико предавачко искуство избијају из сваког кадра снимљеног видео материјала припреме за завршни испит из математике. Професор математике је од 1976 године, а од 2008. године директор Математичке гимназије у Београду. Учествовао је у изради Образовних стандарда за крај основног образовања, наставни предмет Математика.