Српски језик за VII разред

Опис курса

Ваш предавач на овом предметном курсу је Надежда Кировски. Више о њој имате на крају ове стране. Цео курс је организован кроз кратке видео клипове са лекцијама, као и интерактивним питањима/тестовима по појединим областима.

Изнад овог текста имате на располагању демо снимке, кроз које се можете уверити у квалитет перцепије изнетог градива.

Српски језик за VII разред zurb/img/aaNew/predmeti/srpski.png Српски језик за VII разред
249 РСД
Стара цена: 499 РСД

30 ДАНА
  • +Вештина читања и разумевање прочитаног (4 лекција)
  • +Писано изражавање (10 лекција)
  • +Граматика, лексика, народни и књижевни језик (17 лекција)
  • +Књижевност (9 лекција)
  • 40  видео лекција
Надежда Кировски
Надежда Кировски,
Предавач

Надежда је професор српског језика и књижевности. Аутор је (као део тима) више збирки задатака за завршни испит из српског језика, почев од 2002. године па до данас. Водитељ је семинара за наставнике српског језика под називом Примена образовних стандарда за крај обавезног образовања”. Највећи део радног искуства наставника српског језика стекла је радећи у Основној школи „Милош Црњански“ у Београду. Њено познавање српског језика и ерудиција ће вам, иначе веома комплексну и обимну проблематику припреме за завршни испит учинити једноставном, лако разумљивом и памтљивом. Учествовала је у изради Образовних стандарда за крај основног образовања, наставни предмет Српски језик.