Физика за VI разред

Опис курса

Ваш предавач на овом предметном курсу је Јовица Тодоровић. Више о њему имате на крају ове стране. Цео курс је организован кроз кратке видео клипове са лекцијама, као и интерактивним задацима/тестовима по појединим областима.

Изнад овог текста имате на располагању демо снимке, кроз које се можете уверити у квалитет перцепије изнетог градива.

Избор лекција и задатака које се обрађују је у складу са званичним Наставним планом и програмом објављеним на сајту ЗУОВ-а као стручне институције која обавља овај посао за Министарство просвете Републике Србије.

Физика за VI разред zurb/img/aaNew/predmeti/klatno.png Физика за VI разред
199 РСД
Стара цена: 399 РСД

30 ДАНА
  • +Кинематика (2 лекција)
  • +Увод (1 лекција)
  • +Кретање (6 лекција)
  • +Сила (5 лекција)
  • 2  видео лекција
Јован Тодоровић
Јован Тодоровић,
Предавач

Јован је мастер примењенe физике и информатике и ради као наставник у ОШ „Бановић Страхиња“ у Београду од 2005. године. Његови ученици су учесници такмичења из физике на свим нивоима у Републици Србији, а он је често члан комисија за преглед задатака. Његово широко лично образовање му омогућава да своја предавања обогати неочекиваним примерима који чине да се комплексна проблематика овог наставног предмета лако разуме и зато још лакшe упамти. У томе му помаже и искуство шаховског тренера, где такође има запажене референце. Јован је интернационални мајстор шаха и финалиста појединачног Шаховског првенства Србије 2006. године.

Наташа Чалуковић
Наташа Чалуковић,
Консултант

Наташа је аутор више од 20 уџбеника, збирки задатака и приручника из Физике које тренутно користе наставници и ученици основних школа и гимназија и по томе је позната и ван граница наше државе. Семинари Холографија, Нови садржаји у физици за седми разред и Рачунски задаци у додатној настави физике представљају њен директан допринос и помоћ у раду наставницима Физике у основном и средњим школама. За свој рад у образовно-васпитном систему у Србији награђена је Октобарском наградом града Београда „Доситеј Обрадовић“ 1993. године, као и Наградом града Београда у области образовања 2009. године. Професор је у Математичкој гимназији у Београду непрекидно од новембра 1978. годинe па до данашњих дана. Тренутно учествује у ревизији Стандарда за крај основног образовања, Наставни предмет Физика.