Физика за I разред гимназије

Опис курса

Основна грађа за овај предмет је настала у оквиру припреме материјала за овај предмет за курсеве за припрему пријемног испита за средње школе. Списак свих лекција и тема које се обрађују су у складу са Наставним програмом објављеним на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања као стручне институције која обавља овај посао за Министарство просвете Републике Србије.

 • +Статика (7 лекција)
 • +Кинематика (20 лекција)
 • +Динамика (34 лекција)
 • +Механика (11 лекција)
 • +Гравитација (14 лекција)
 • +Електростатика (2 лекција)
 • +Електромагнетика (1 лекција)
 • +Термодинамика (2 лекција)
 • +Вектори (3 лекција)
 • +Таласи (2 лекција)
 • +Импулс (1 лекција)
 • +Оптика (1 лекција)
 • +Хидраулика (1 лекција)
 • +Коси хитац (2 лекција)
 • +Вертикални хитац (1 лекција)
Јован Тодоровић
Јован Тодоровић,
Предавач

Јован је мастер примењенe физике и информатике и ради као наставник у ОШ „Бановић Страхиња“ у Београду од 2005. године. Његови ученици су учесници такмичења из физике на свим нивоима у Републици Србији, а он је често члан комисија за преглед задатака. Његово широко лично образовање му омогућава да своја предавања обогати неочекиваним примерима који чине да се комплексна проблематика овог наставног предмета лако разуме и зато још лакшe упамти. У томе му помаже и искуство шаховског тренера, где такође има запажене референце. Јован је интернационални мајстор шаха и финалиста појединачног Шаховског првенства Србије 2006. године.

Наташа Чалуковић
Наташа Чалуковић,
Консултант

Наташа је аутор више од 20 уџбеника, збирки задатака и приручника из Физике које тренутно користе наставници и ученици основних школа и гимназија и по томе је позната и ван граница наше државе. Семинари Холографија, Нови садржаји у физици за седми разред и Рачунски задаци у додатној настави физике представљају њен директан допринос и помоћ у раду наставницима Физике у основном и средњим школама. За свој рад у образовно-васпитном систему у Србији награђена је Октобарском наградом града Београда „Доситеј Обрадовић“ 1993. године, као и Наградом града Београда у области образовања 2009. године. Професор је у Математичкој гимназији у Београду непрекидно од новембра 1978. годинe па до данашњих дана. Тренутно учествује у ревизији Стандарда за крај основног образовања, Наставни предмет Физика.