Математика за II разред гимназије

Опис курса

Пред вама је практично и уџбеник и интерактивна збирка математике за 2. разред гимназије природно-математичког смера. Све видео клипове је снимио наш познати аутор уџбеника и збирки из математике за средњу школу, Мр Срђан Огњановић, вишедеценијски професор Математичке гимназије у Београду

Изнад овог текста имате на располагању демо снимке, кроз које се можете уверити у квалитет перцепије изнетог градива.

Математика за II разред гимназије zurb/img/aaNew/predmeti/koren.png Математика за II разред гимназије
499 РСД
Стара цена: 999 РСД

30 ДАНА
  • +Квадратне (не)једначине (19 лекција)
  • +Ирационалне (не)једначине (9 лекција)
  • +Експоненцијалне (не)једначине (7 лекција)
  • +Логаритми (10 лекција)
  • +Логаритамске (не)једначине (11 лекција)
  • +Тригонометрија (21 лекција)
  • +Синусна и косинусна теорема (6 лекција)
  • +Тригонометријске (не)једначине (11 лекција)
  • 96  видео лекција
  • 8  сати снимљеног материјала
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић,
Предавач

Мр Срђан Огњановић је један од најпознатијих наставника математике у Србији, аутор и коаутор више од 20 публикација (уџбеника, приручника, радних свески, збирки, програма, пројеката, дидактичких средстава), аутор и реализатор 9 акредитованих семинара за наставнике математике. Његово несумњиво математичко знање и велико предавачко искуство избијају из сваког кадра снимљеног видео материјала припреме за завршни испит из математике. Професор математике је од 1976 године, а од 2008. године директор Математичке гимназије у Београду. Учествовао је у изради Образовних стандарда за крај основног образовања, наставни предмет Математика.