Математика за II разред гимназије

Опис курса

Пред вама је практично и уџбеник и интерактивна збирка математике за 2. разред гимназије природно-математичког смера. Све видео клипове је снимио наш познати аутор уџбеника и збирки из математике за средњу школу, Мр Срђан Огњановић, вишедеценијски професор Математичке гимназије у Београду.

Изнад овог текста имате на располагању демо снимке, кроз које се можете уверити у квалитет перцепије изнетог градива.

Избор лекција и задатака које се обрађују је у складу са званичним Наставним планом и програмом објављеним на сајту ЗУОВ-а као стручне институције која обавља овај посао за Министарство просвете Републике Србије.

Математика за II разред гимназије zurb/img/aaNew/predmeti/koren.png Математика за II разред гимназије
999 РСД
30 ДАНА
  • +Квадратне (не)једначине (19 лекција)
  • +Ирационалне (не)једначине (9 лекција)
  • +Експоненцијалне (не)једначине (7 лекција)
  • +Логаритми (10 лекција)
  • +Логаритамске (не)једначине (11 лекција)
  • +Тригонометрија (21 лекција)
  • +Синусна и косинусна теорема (6 лекција)
  • +Тригонометријске (не)једначине (11 лекција)