Хемија за III разред гимназије

Опис курса

Пред вама је комплетно градиво и урађени најважнији задаци из хемије за други разред гимназија природно-математичког смера у извођењу Иване Вуковић, дугогодишњег професора Математичке гимназије у Београду.

Изнад овог текста имате на располагању демо снимке, кроз које се можете уверити у квалитет перцепије изнетог градива.

Избор лекција и задатака које се обрађују је у складу са званичним Наставним планом и програмом објављеним на сајту ЗУОВ-а као стручне институције која обавља овај посао за Министарство просвете Републике Србије.

Хемија за III разред гимназије zurb/img/aaNew/predmeti/epruveta.png Хемија за III разред гимназије
999 РСД
Стара цена: 1,999 РСД

30 ДАНА
 • +Увод у органску хемију (10 лекција)
 • +Алкани и циклоалкани (6 лекција)
 • +Алкени, диени и алкини (15 лекција)
 • +Полимери (2 лекција)
 • +Aроматични угљоводоници (4 лекција)
 • +Халогени деривати угљоводоника (5 лекција)
 • +Алкохоли, феноли и етри (40 лекција)
 • +Алдехиди и кетони (27 лекција)
 • +Карбоксилне киселине и њихови деривати (30 лекција)
 • +Органска једињења са азотом и сумпором (14 лекција)
 • +Хетероциклична једињења (5 лекција)