Математика за III разред гимназије

Опис курса

Пред вама је практично и уџбеник и интерактивна збирка математике за 3. разред гимназије природно-математичког смера. Све видео клипове је снимио наш познати аутор уџбеника и збирки из математике за средњу школу, Мр Срђан Огњановић, вишедеценијски професор Математичке гимназије у Београду.

Изнад овог текста имате на располагању демо снимке, кроз које се можете уверити у квалитет перцепије изнетог градива.

Избор лекција и задатака које се обрађују је у складу са званичним Наставним планом и програмом објављеним на сајту ЗУОВ-а као стручне институције која обавља овај посао за Министарство просвете Републике Србије.

Математика за III разред гимназије zurb/img/aaNew/predmeti/koren.png Математика за III разред гимназије
999 РСД
30 ДАНА
  • +Стереометрија (16 лекција)
  • +Вектори (0 лекција)
  • +Тригонометрија (21 лекција)
  • +Тригонометријске (не)једначине (11 лекција)
  • +Комплексни бројеви (11 лекција)
  • +Низови, суме, редови (27 лекција)