Биологија - факултет

Опис курса

Пред вама је комплетно градиво из биологије за пријемни на факултет извођењу Марине Миљковић и Луке Јовановића, наших проверених сарадника. Више о њима можете наћи на нашој страни О НАМА.

Изнад овог текста имате на располагању демо снимке, кроз које се можете уверити у квалитет перцепције изнетог градива.

Испод овог текста је приказ свих области и лекција које се обрађују у оквиру овог курса, а које обухватају све лекције које се налазе на списку потребног градива зу припрему пријемног испита на Медицинском, Фармацеутском, Ветеринарском факултету и другим на којим се полаже биологија као пријемни испит.
Биологија - факултет zurb/img/aaNew/predmeti/list.png Биологија - факултет
3,499 РСД
30 ДАНА
 • +Основи цитологије (20 лекција)
 • +Физиологија биљака (10 лекција)
 • +Морфологија и систематика животиња (1 лекција)
 • +Динамичка организација ћелије (8 лекција)
 • +Физиологија животиња (1 лекција)
 • +Преглед и категоризација органских система (30 лекција)
 • +Молекуларна биологија (14 лекција)
 • +Биологија развића (21 лекција)
 • +Генетика (39 лекција)
 • +Екологија (24 лекција)
 • +Основни принципи еволуционе биологије - Еволуција (8 лекција)
 • 114 проблема
 • 176 видео лекција
 • 290 решења датих видеом