Хемија - припреме за пријемни на факултет

Опис курса

Пред вама је комплетно градиво из хемије за пријемни на факултет извођењу Иване Вуковић нашег провереног сарадника. Више о њој можете наћи на нашој страни О НАМА
Изнад овог текста имате на располагању демо снимке, кроз које се можете уверити у квалитет перцепције изнетог градива.
Испод овог текста је приказ свих области и лекција које се обрађују у оквиру овог курса, а које обухватају све лекције које се налазе на списку потребног градива зa припрему пријемног испита на Медицинском, Фармацеутском, Хемијском факултету и свим другим на којим се полаже хемија као пријемни испит.
Хемија - припреме за пријемни на факултет zurb/img/aaNew/predmeti/epruveta.png Хемија - припреме за пријемни на факултет
11,999 РСД
ДО ИСПИТА
 • +Хемијске реакције (11 лекција)
 • +Дисперзни системи (5 лекција)
 • +Оксидоредукционе реакције (6 лекција)
 • +Израчунавања на основу хемијских формула (9 лекција)
 • +Хемијске везе (4 лекција)
 • +Киселине, базе и соли (13 лекција)
 • +Водоник (1 лекција)
 • +Алкални метали (1 лекција)
 • +Земноалкани метали (1 лекција)
 • +Елементи групе ПСЕ (6 лекција)
 • +Једињења елемената групе ПСЕ (5 лекција)
 • +Елементи Ф блока (1 лекција)
 • +Елементи Д блока (9 лекција)
 • +Хемија кроз историју (1 лекција)
 • +Увод у органску хемију (10 лекција)
 • +Алкани и циклоалкани (6 лекција)
 • +Алкени, диени и алкини (15 лекција)
 • +Полимери (2 лекција)
 • +Aроматични угљоводоници (4 лекција)
 • +Халогени деривати угљоводоника (5 лекција)
 • +Алкохоли, феноли и етри (40 лекција)
 • +Алдехиди и кетони (27 лекција)
 • +Карбоксилне киселине и њихови деривати (30 лекција)
 • +Органска једињења са азотом и сумпором (14 лекција)
 • +Хетероциклична једињења (5 лекција)
 • 48  проблема
 • 119  видео лекција
 • 167  решења датих видеом
Ивана Вуковић
Ивана Вуковић,
Предавач

Ивана је мастер хемије и дипломирани биолог. Један је од аутора уџбеника за хемију за 7. разред, који је на 65. Међународном сајму књига у Франкфурту 2013. добио награду „Најбољи европски уџбеник“ у категорији „12+“. Искуство у раду на поменутом уџбенику било јој је од велике помоћи у осмишљавању материјала за припрему за завршни испит из хемије на нашем сајту. Ради у Математичкој гимназији у Београду и један је од омиљених наставника.