Хемија - факултет

Опис курса

Пред вама је комплетно градиво из хемије за пријемни на факултет извођењу Иване Вуковић нашег провереног сарадника. Више о њој можете наћи на нашој страни О НАМА.

Изнад овог текста имате на располагању демо снимке, кроз које се можете уверити у квалитет перцепције изнетог градива.

Испод овог текста је приказ свих области и лекција које се обрађују у оквиру овог курса, а које обухватају све лекције које се налазе на списку потребног градива зу припрему пријемног испита на Медицинском, Фармацеутском, Хемијском факултету и свим другим на којим се полаже хемија као пријемни испит.
Хемија - факултет zurb/img/aaNew/predmeti/epruveta.png Хемија - факултет
3,499 РСД
30 ДАНА
Хемија - факултет zurb/img/aaNew/predmeti/epruveta.png Хемија - факултет
7,999 РСД
Стара цена: 10,499 РСД

30 ДАНА
 • +Хемијске реакције (11 лекција)
 • +Дисперзни системи (5 лекција)
 • +Оксидоредукционе реакције (6 лекција)
 • +Израчунавања на основу хемијских формула (9 лекција)
 • +Хемијске везе (4 лекција)
 • +Киселине, базе и соли (13 лекција)
 • +Водоник (1 лекција)
 • +Алкални метали (1 лекција)
 • +Земноалкани метали (1 лекција)
 • +Елементи групе ПСЕ (6 лекција)
 • +Једињења елемената групе ПСЕ (5 лекција)
 • +Елементи Ф блока (1 лекција)
 • +Елементи Д блока (9 лекција)
 • +Хемија кроз историју (1 лекција)
 • +Увод у органску хемију (10 лекција)
 • +Алкани и циклоалкани (6 лекција)
 • +Алкени, диени и алкини (15 лекција)
 • +Полимери (2 лекција)
 • +Aроматични угљоводоници (4 лекција)
 • +Халогени деривати угљоводоника (5 лекција)
 • +Алкохоли, феноли и етри (40 лекција)
 • +Алдехиди и кетони (27 лекција)
 • +Карбоксилне киселине и њихови деривати (30 лекција)
 • +Органска једињења са азотом и сумпором (14 лекција)
 • +Хетероциклична једињења (5 лекција)
 • 48 проблема
 • 119 видео лекција
 • 167 решења датих видеом