Математика 5. разред НОВО

Опис курса

Пред вама је понуда свих потребних лекција и задатака за вежбу за математику за 5. разред основне школе према новом плану и програму, после још једне реформе у нашем образовању. Све лекције и задаци су изабрани према стандардима, односно предвиђеним исходима знања и вештина коју ученици треба да имају после завршеног 5. разреда основне школе.
Предавач је Мр Срђан Огњановић, више о њему можете пронаћи на страници О НАМА и/или ниже на овој страници.
  • +Основни појмови геометрије (14 лекција)
  • +Разломци (25 лекција)
  • +Угао (8 лекција)
  • +Осна симетрија (6 лекција)
  • +Природни бројеви и дељивост (20 лекција)
  • 38  видео лекција
  • 60  решења датих видеом
  • 5  сати снимљеног материјала
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић,
Предавач

Мр Срђан Огњановић је један од најпознатијих наставника математике у Србији, аутор и коаутор више од 20 публикација (уџбеника, приручника, радних свески, збирки, програма, пројеката, дидактичких средстава), аутор и реализатор 9 акредитованих семинара за наставнике математике. Његово несумњиво математичко знање и велико предавачко искуство избијају из сваког кадра снимљеног видео материјала припреме за завршни испит из математике. Професор математике је од 1976 године, а од 2008. године директор Математичке гимназије у Београду. Учествовао је у изради Образовних стандарда за крај основног образовања, наставни предмет Математика.