Српски језик 5. разред ново

Опис курса

Српски језик за 5. разред основне школе према новом плану програму
  • +Језик (граматика и правопис) (44 лекција)
  • +Језичка култура (23 лекција)
  • +Књижевност - књижевнотеоријски појмови (44 лекција)
  • 55  проблема
  • 55  видео лекција
  • 55  решења датих видеом
  • 5  сати снимљеног материјала
Надежда Кировски
Надежда Кировски,
Предавач

Надежда је професор српског језика и књижевности. Аутор је (као део тима) више збирки задатака за завршни испит из српског језика, почев од 2002. године па до данас. Водитељ је семинара за наставнике српског језика под називом Примена образовних стандарда за крај обавезног образовања”. Највећи део радног искуства наставника српског језика стекла је радећи у Основној школи „Милош Црњански“ у Београду. Њено познавање српског језика и ерудиција ће вам, иначе веома комплексну и обимну проблематику припреме за завршни испит учинити једноставном, лако разумљивом и памтљивом. Учествовала је у изради Образовних стандарда за крај основног образовања, наставни предмет Српски језик.