Математика пријемни на ЕТФ

Опис курса

Мр Срђан Огњановић је прво у 20 видео лекција, по једна за сваку област, испредавао све што је потребно теоретски познавати да би се приступило решавању задатака у оквиру припреме за пријемни на наведеним факултетима.

Затим је кроз видео клипове приказао решења 285 методички најважнијих задатака. Изнад овог текста можете видети демо видео клипове и уверити се у квалитет прецепције решења приказаних на овај начин.

Кроз дата видео решења можете усвојити „форе и фазоне“ које је потребно познавати да би се решили и најтежи задаци. Наоружани таквим знањем можете приступити решавању близу 2000 задатака поређаних по областима и по тежини.

На крају, имате на располагању могућност да тестирате своје знање:

 • на крају сваког поглавља тестом од 10 задатака;
 • или, када се осетите довољено спремним за то – кроз симулацију правог теста за пријемни.
У оквиру овог курса, пошто је предвиђен за будуће студенте ЕТФ-а у Београду, убацили смо и област са задацима са пријемних испита у последњих неколико година. А у постојећу базу задатака додати су сви задаци са последњих 20 година, од када ЕТФ поново самостално припрема задатке за своје пријемне испита.

Кроз 20 задатака који су компјутерски изабрани водећи рачуна о заступљености задатака, како по областима тако и по тежини, стећи ћете објективан увид у своје тренутно знање.

Уколико се одлучите за овакав вид припреме за пријемни испит, образовни портал Учење на даљину Вам жели пријатан рад и успех на предстојећем пријемном испиту.


Математика пријемни на ЕТФ zurb/img/aaNew/predmeti/koren.png Математика пријемни на ЕТФ
13,999 РСД
ДО ИСПИТА
 • +Линеарне једначине и неједначине (12 лекција)
 • +Ирационалне једначине и неједначине (9 лекција)
 • +Логаритми (10 лекција)
 • +Тригонометрија (21 лекција)
 • +Експоненцијалне једначине и неједначине (7 лекција)
 • +Комплексни бројеви (11 лекција)
 • +Стереометрија (16 лекција)
 • +Комбинаторика (16 лекција)
 • +Планиметрија (15 лекција)
 • +Синусна и косинусна теорема (6 лекција)
 • +Функције (16 лекција)
 • +Биномна формула (9 лекција)
 • +Екстремне вредности. Извод и примена извода (14 лекција)
 • +Квадратне једначине и неједначине (19 лекција)
 • +Пријемни испити претходних година (0 лекција)
 • +Логаритамске једначине и неједначине (11 лекција)
 • +Аналитичка геометрија у равни (права, круг, елипса, хипербола и парабола) (24 лекција)
 • +Тригонометријске једначине и неједначине (11 лекција)
 • +Рационални алгебарски изрази. Полиноми (20 лекција)
 • +Линеарне функције, линеарне једначине и неједначине. Системи линеарних једначина (22 лекција)
 • +Трансформације израза, рационални и ирационални изрази (20 лекција)
 • +Основне логичке операције. Појам функције (30 лекција)
 • +Аритметичкa и геометријска прогресија (низови, суме, редови) (27 лекција)
 • 2000  проблема
 • 305  видео лекција
 • 285  решења датих видеом
 • 20  сати снимљеног материјала
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић,
Предавач

Мр Срђан Огњановић је један од најпознатијих наставника математике у Србији, аутор и коаутор више од 20 публикација (уџбеника, приручника, радних свески, збирки, програма, пројеката, дидактичких средстава), аутор и реализатор 9 акредитованих семинара за наставнике математике. Његово несумњиво математичко знање и велико предавачко искуство избијају из сваког кадра снимљеног видео материјала припреме за завршни испит из математике. Професор математике је од 1976 године, а од 2008. године директор Математичке гимназије у Београду. Учествовао је у изради Образовних стандарда за крај основног образовања, наставни предмет Математика.