Српски језик за пријемни

Опис курса

Надежда Кировски је ваш предавач у оквиру курса спрског језика који се полаже као један од могућих избора у оквиру пријемног испита на неким факултетима.

Материјали су дати у облику видео лекција које учење чине лакшим, а тестови су у интерактивни, чиме је омогућен и брз увид у тренутни ниво знања у процесу учења.

Изнад овог текста имате на располагању демо снимке, кроз које се можете уверити у квалитет перцепије изнетог градива.

Српски језик за пријемни zurb/img/aaNew/predmeti/a.png Српски језик за пријемни
3,499 РСД
30 ДАНА
Српски језик за пријемни zurb/img/aaNew/predmeti/a.png Српски језик за пријемни
3,499 РСД
ДО ИСПИТА
  • +Књижевност (1 лекција)
  • +Граматика, лексика, народни и књижевни језик (21 лекција)
  • +Писано изражавање (6 лекција)
  • 28  видео лекција
  • 6  сати снимљеног материјала
Надежда Кировски
Надежда Кировски,
Предавач

Надежда је професор српског језика и књижевности. Аутор је (као део тима) више збирки задатака за завршни испит из српског језика, почев од 2002. године па до данас. Водитељ је семинара за наставнике српског језика под називом Примена образовних стандарда за крај обавезног образовања”. Највећи део радног искуства наставника српског језика стекла је радећи у Основној школи „Милош Црњански“ у Београду. Њено познавање српског језика и ерудиција ће вам, иначе веома комплексну и обимну проблематику припреме за завршни испит учинити једноставном, лако разумљивом и памтљивом. Учествовала је у изради Образовних стандарда за крај основног образовања, наставни предмет Српски језик.