Математика пријемни МатФ

Опис курса

Пред вама су припреме за пријемни на Математички факултет у Београду. У једном периоду, до пре 15-ак година, пријемни на овај факултет је био организован заједно са ЕТФ, ФОН и другим факултетима Универзитета у Београду. Иако су области које је потребно припремити за овај пријемни пректично остале исте, ипак је сваки факултет у ове испите унео и неке специфичности. Ми смо се потрудили да то уважимо и од ове године нудимо одвојено припреме за пријемни из математике на сваки од наведених факултета.

Принцип организације материјала за вашу припрему  је следећи: Мр Срђан Огњановић је прво у 20-ак видео лекција, по једна за сваку област, испредавао све што је потребно теоретски познавати да би се приступило решавању задатака у оквиру припреме за пријемни на наведеним факултетима.

Затим је кроз видео клипове приказао решења 285 методички најважнијих задатака. Изнад овог текста можете видети демо видео клипове и уверити се у квалитет прецепције решења приказаних на овај начин.

Кроз дата видео решења можете усвојити „форе и фазоне“ које је потребно познавати да би се решили и најтежи задаци. Наоружани таквим знањем можете приступити решавању близу 2000 задатака поређаних по областима и по тежини.

На крају, имате на располагању могућност да тестирате своје знање:

 • на крају сваког поглавља тестом од 10 задатака;
 • кроз задатке са претходних испита у одвојеном поглављу;
 • или, када се осетите довољено спремним за то – кроз симулацију правог теста за пријемни који активирате кликом на Завршни тест.

Кроз 20 задатака који су компјутерски изабрани водећи рачуна о заступљености задатака, како по областима тако и по тежини, стећи ћете објективан увид у своје тренутно знање.

Уколико се одлучите за овакав вид припреме за пријемни испит, образовни портал Учење на даљину Вам жели пријатан рад и успех на предстојећем пријемном испиту.


Математика пријемни МатФ zurb/img/aaNew/predmeti/koren.png Математика пријемни МатФ
13,999 РСД
ДО ИСПИТА
 • +Трансформације израза (20 лекција)
 • +Квадратне (не)једначине (19 лекција)
 • +Ирационалне (не)једначине (9 лекција)
 • +Експоненцијалне (не)једначине (7 лекција)
 • +Логаритми (10 лекција)
 • +Логаритамске (не)једначине (11 лекција)
 • +Планиметрија (15 лекција)
 • +Стереометрија (16 лекција)
 • +Тригонометрија (21 лекција)
 • +Тригонометријске (не)једначине (11 лекција)
 • +Синусна и косинусна теорема (6 лекција)
 • +Аналитичка геометрија (24 лекција)
 • +Комплексни бројеви (11 лекција)
 • +Функције (16 лекција)
 • +Граничне вредности (14 лекција)
 • +Низови, суме, редови (27 лекција)
 • +Комбинаторика (16 лекција)
 • +Биномна формула (9 лекција)
 • +Линеарне (не)једначине (12 лекција)
 • +Претходни пријемни испити (0 лекција)
 • +Вектори (НОВО) (8 лекција)
 • +Рационални алгебарски изрази (НОВО). Полиноми (20 лекција)
 • +Пропорционалност и примена, проценти (10 лекција)
 • +Бројеви (НОВО), Комплексни бројеви (18 лекција)
 • +Дељивост (2 лекција)
 • 1700  проблема
 • 305  видео лекција
 • 285  решења датих видеом
 • 19  сати снимљеног материјала
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић,
Предавач

Мр Срђан Огњановић је један од најпознатијих наставника математике у Србији, аутор и коаутор више од 20 публикација (уџбеника, приручника, радних свески, збирки, програма, пројеката, дидактичких средстава), аутор и реализатор 9 акредитованих семинара за наставнике математике. Његово несумњиво математичко знање и велико предавачко искуство избијају из сваког кадра снимљеног видео материјала припреме за завршни испит из математике. Професор математике је од 1976 године, а од 2008. године директор Математичке гимназије у Београду. Учествовао је у изради Образовних стандарда за крај основног образовања, наставни предмет Математика.