Математика пријемни Фармацеутски

Опис курса

ред вама су комплетне припреме за пријемни из математике на Фармацеутски факултет у Београду. Увидом у области које су обрађене можете видети да су покривене све области захтеване програмом пријемног испита на овом факултету, а највероватније и за велику већину фармацеутских факултете у Србији. 

 Мр Срђан Огњановић је прво кроз видео лекција, по једна за сваку област, испредавао све што је потребно теоретски познавати да би се приступило решавању задатака у оквиру припреме за пријемни.

Затим је кроз видео клипове приказао решења методички најважнијих задатака у свакој области. Изнад овог текста можете видети демо видео клипове и уверити се у квалитет прецепције решења приказаних на овај начин.

Кроз дата видео решења можете усвојити „форе и фазоне“ које је потребно познавати да би се решили и најтежи задаци. Наоружани таквим знањем можете приступити решавању око 1500 задатака поређаних по областима и по тежини. Тешки задаци су преузети са пријемних на факултетима као што су ЕТФ, ФОН или МАТФ, тако да их у оквиру припреме за ваш пријемни не морате радити. Они су остављени ако неко од вас током припрема за пријемни схвати да математика у свари и није толико тешка. Нарочито када је Срђан објашњава!

На крају, имате на располагању могућност да тестирате своје знање:

 • на крају сваког поглавља тестом од 10 задатака;
 • или, када се осетите довољено спремним за то – кроз симулацију правог теста за пријемни.

Кроз 15 задатака (као на тесту на пријемном) који су компјутерски изабрани водећи рачуна о заступљености задатака, како по областима тако и по тежини, стећи ћете објективан увид у своје тренутно знање.

Уколико се одлучите за овакав вид припреме за пријемни испит, образовни портал Учење на даљину Вам жели пријатан рад и успех на предстојећем пријемном испиту.

НОВО: у сваком тренутку можете на нашој страници ЧАСОВИ/КОНСУЛТАЦИЈЕ УЖИВО пронаћи слободног наставника који вам на онлајн приватном часу може објаснити оно што нисте схватили на нашем курсу

Математика пријемни Фармацеутски zurb/img/aaNew/predmeti/koren.png Математика пријемни Фармацеутски
9,999 РСД
ДО ИСПИТА
 • +Логаритамске једначине и неједначине (11 лекција)
 • +Полиноми (11 лекција)
 • +Квадратне једначине и неједначине (19 лекција)
 • +Експоненцијалне једначине и неједначине (7 лекција)
 • +Линеарне и неједначине (12 лекција)
 • +Тригонометријске (не)једначине (11 лекција)
 • +Функције, операције са функцијама (16 лекција)
 • +Логаритми (10 лекција)
 • +Тригонометрија (21 лекција)
 • +Аналитичка геометрија (24 лекција)
 • +Биномна формула (9 лекција)
 • +Трансформације израза (20 лекција)
 • +Процентни рачун (10 лекција)
 • +Степеновање и кореновање (2 лекција)
 • +Рационални алгебарски изрази, системи линеарних једначина (42 лекција)
 • +Ирационалне једначине и неједначине (9 лекција)
 • +Аритметички и геометријски низ, геометријски ред (27 лекција)
 • 1700  проблема
 • 285  видео лекција
 • 285  решења датих видеом
 • 19  сати снимљеног материјала
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић,
Предавач

Мр Срђан Огњановић је један од најпознатијих наставника математике у Србији, аутор и коаутор више од 20 публикација (уџбеника, приручника, радних свески, збирки, програма, пројеката, дидактичких средстава), аутор и реализатор 9 акредитованих семинара за наставнике математике. Његово несумњиво математичко знање и велико предавачко искуство избијају из сваког кадра снимљеног видео материјала припреме за завршни испит из математике. Професор математике је од 1976 године, а од 2008. године директор Математичке гимназије у Београду. Учествовао је у изради Образовних стандарда за крај основног образовања, наставни предмет Математика.