Математика пријемни на ФТН - П1

Опис курса

Пред вама су припреме за ФТН у Новом Саду, за студијске програме П1: Енергетика, електроника и телекомуникације; Рачунарство и аутоматика; Мехатроника; Софтверско инжењерство и информационе технологије; Електроенергетски софтверски инжењеринг; Мерење и регулацију; Биомедицинско инжењерство; Инжењерство информационих система; Информациони инжењеринг; Саобраћај и транспорт; Поштански саобраћај и телекомуникације; Геодезија и геоматика; Чисте енергетске технологије; Анимација у инжењерству; Струковне студије:  Електроника; Софтверске и информационе технологије.

 Мр Срђан Огњановић је прво кроз видео лекција, по једна за сваку област, испредавао све што је потребно теоретски познавати да би се приступило решавању задатака у оквиру припреме за пријемни.

Затим је кроз видео клипове приказао решења методички најважнијих задатака у свакој области. Изнад овог текста можете видети демо видео клипове и уверити се у квалитет прецепције решења приказаних на овај начин.

Кроз дата видео решења можете усвојити „форе и фазоне“ које је потребно познавати да би се решили и најтежи задаци. Наоружани таквим знањем можете приступити решавању око 2000 задатака поређаних по областима и по тежини.

На крају, имате на располагању могућност да тестирате своје знање:

 • на крају сваког поглавља тестом од 10 задатака;
 • или, када се осетите довољено спремним за то – кроз симулацију правог теста за пријемни.

Кроз 20 задатака који су компјутерски изабрани водећи рачуна о заступљености задатака, како по областима тако и по тежини, стећи ћете објективан увид у своје тренутно знање.

Уколико се одлучите за овакав вид припреме за пријемни испит, образовни портал Учење на даљину Вам жели пријатан рад и успех на предстојећем пријемном испиту.

НОВО: у сваком тренутку можете на нашој страници ЧАСОВИ/КОНСУЛТАЦИЈЕ УЖИВО пронаћи слободног наставника који вам на онлајн приватном часу може објаснити оно што нисте схватили на нашем курсу.

Математика пријемни на ФТН - П1 zurb/img/aaNew/predmeti/koren.png Математика пријемни на ФТН - П1
13,999 РСД
ДО ИСПИТА
 • +Комбинаторика (16 лекција)
 • +Функције (16 лекција)
 • +Биномни образац (9 лекција)
 • +Планиметрија (15 лекција)
 • +Стереометрија (16 лекција)
 • +Трансформације израза (20 лекција)
 • +Линеарне (не)једначине (12 лекција)
 • +Квадратне једначине и неједначине (19 лекција)
 • +Ирационалне једначине и неједначине (9 лекција)
 • +Математика индукција, Аритематичка и геометријска прогресија (Низови, суме, редови) (27 лекција)
 • +Логаритми (10 лекција)
 • +Експоненцијалне (не)једначине (7 лекција)
 • +Логаритамске (не)једначине (11 лекција)
 • +Тригонометрија (21 лекција)
 • +Тригонометријске (не)једначине (11 лекција)
 • +Синусна и косинусна теорема (6 лекција)
 • +Аналитичка геометрија у равни (права, кружница, елипса, хипербола и парабола) (24 лекција)
 • +Извод и примена извода (14 лекција)
 • +Пропорционалност и проценти (10 лекција)
 • +Степеновање и кореновање (2 лекција)
 • +Рационални алгебарски изрази. Полиноми (20 лекција)
 • +Бројеви (цели, рационални, реални), комплексни бројеви (18 лекција)
 • +Основне логичке операције, појам функције (34 лекција)
 • +Вектори (8 лекција)
 • 2000  проблема
 • 305  видео лекција
 • 285  решења датих видеом
 • 19  сати снимљеног материјала
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић,
Предавач

Мр Срђан Огњановић је један од најпознатијих наставника математике у Србији, аутор и коаутор више од 20 публикација (уџбеника, приручника, радних свески, збирки, програма, пројеката, дидактичких средстава), аутор и реализатор 9 акредитованих семинара за наставнике математике. Његово несумњиво математичко знање и велико предавачко искуство избијају из сваког кадра снимљеног видео материјала припреме за завршни испит из математике. Професор математике је од 1976 године, а од 2008. године директор Математичке гимназије у Београду. Учествовао је у изради Образовних стандарда за крај основног образовања, наставни предмет Математика.