Математика универзални пријемни

Опис курса

Пред вама су наше стандардне, универзалне припреме, са којима смо кренули пре 5 година. У њима можете пронаћи практично све области које су потребне за припреме за пријемни из математике на било ком факултету у Републици Србији. У овим припремама су обрађене практично све области које се уче у средњим школама/гимназијама, а могу се појавити на пријемном испиту на било ком факултету.

Начин организације материјала за припрему је следећи: Мр Срђан Огњановић је кроз видео лекције, по једна за сваку област, испредавао све што је потребно теоретски познавати да би се приступило решавању задатака у оквиру припреме за пријемни на наведеним факултетима.

Затим је кроз видео клипове приказао решења више од 300 методички најважнијих задатака. Изнад овог текста можете видети демо видео клипове и уверити се у квалитет прецепције решења приказаних на овај начин.

Кроз дата видео решења можете усвојити „форе и фазоне“ које је потребно познавати да би се решили и најтежи задаци. Наоружани таквим знањем можете приступити решавању више од 1700 задатака поређаних по областима и по тежини.

На крају, имате на располагању могућност да тестирате своје знање:

 • на крају сваког поглавља тестом од 10 задатака;
 • или, када се осетите довољено спремним за то – кроз симулацију правог теста за пријемни који активирате кликом на Завршни тест.

Кроз 20 задатака који су компјутерски изабрани водећи рачуна о заступљености задатака, како по областима тако и по тежини, стећи ћете објективан увид у своје тренутно знање.

Уколико се одлучите за овакав вид припреме за пријемни испит, образовни портал Учење на даљину Вам жели пријатан рад и успех на предстојећем пријемном испиту. 

НОВО: у сваком тренутку можете на нашој страници ЧАСОВИ/КОНСУЛТАЦИЈЕ УЖИВО пронаћи слободног наставника који вам на онлајн приватном часу може објаснити оно што нисте схватили на нашем курсу. Уколико изаберете курс који је тренутно на акцији (у Специјалним понудама) добићете и одређени износ бесплатног кредита који можете потрошити за часове уживо или неки други пакет.


Математика универзални пријемни zurb/img/aaNew/predmeti/koren.png Математика универзални пријемни
11,999 РСД
ДО ИСПИТА
 • +Квадратне (не)једначине (19 лекција)
 • +Ирационалне (не)једначине (9 лекција)
 • +Експоненцијалне (не)једначине (7 лекција)
 • +Логаритми (10 лекција)
 • +Логаритамске (не)једначине (11 лекција)
 • +Планиметрија (15 лекција)
 • +Стереометрија (16 лекција)
 • +Тригонометрија (21 лекција)
 • +Тригонометријске (не)једначине (11 лекција)
 • +Синусна и косинусна теорема (6 лекција)
 • +Аналитичка геометрија (24 лекција)
 • +Функције (16 лекција)
 • +Граничне вредности (14 лекција)
 • +Комбинаторика (16 лекција)
 • +Биномна формула (9 лекција)
 • +Линеарне (не)једначине (12 лекција)
 • +Трансформације рационалних и ирационалних израза (20 лекција)
 • +Вектори (НОВО) (8 лекција)
 • +Бројеви (НОВО), Комплексни бројеви (18 лекција)
 • +Дељивост (2 лекција)
 • +Пропорционалност и примена, проценти (10 лекција)
 • +Логика и скупови, релације НОВО (30 лекција)
 • +Рационални алгебарски изрази (НОВО). Полиноми (20 лекција)
 • +Степеновање и кореновање (2 лекција)
 • +Рационални алгебарски изрази (увод) (42 лекција)
 • +Аритметичка прогресија (низови, суме, редови) (27 лекција)
 • 1700  проблема
 • 320  видео лекција
 • 300  решења датих видеом
 • 20  сати снимљеног материјала
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић,
Предавач

Мр Срђан Огњановић је један од најпознатијих наставника математике у Србији, аутор и коаутор више од 20 публикација (уџбеника, приручника, радних свески, збирки, програма, пројеката, дидактичких средстава), аутор и реализатор 9 акредитованих семинара за наставнике математике. Његово несумњиво математичко знање и велико предавачко искуство избијају из сваког кадра снимљеног видео материјала припреме за завршни испит из математике. Професор математике је од 1976 године, а од 2008. године директор Математичке гимназије у Београду. Учествовао је у изради Образовних стандарда за крај основног образовања, наставни предмет Математика.