Српски језик

Опис курса

Надежда Кировски је ваш предавач у оквиру курса спрског језика који се полаже као један од могућих избора у оквиру пријемног испита на правним факултетима.

Материјали су дати у облику видео лекција које учење чине лакшим, а тестови су у интерактивни, чиме је омогућен и брз увид у тренутни ниво знања у процесу учења.

Изнад овог текста имате на располагању демо снимке, кроз које се можете уверити у квалитет перцепије изнетог градива.

Српски језик zurb/img/aaNew/predmeti/a.png Српски језик
11,999 РСД
ДО ИСПИТА
Српски језик zurb/img/aaNew/predmeti/a.png Српски језик
3,499 РСД
30 ДАНА
  • +Књижевност (1 лекција)
  • +Граматика, лексика, народни и књижевни језик (21 лекција)
  • +Писано изражавање (6 лекција)
  • 28  видео лекција
  • 6  сати снимљеног материјала
Надежда Кировски
Надежда Кировски,
Предавач

Надежда је професор српског језика и књижевности. Аутор је (као део тима) више збирки задатака за завршни испит из српског језика, почев од 2002. године па до данас. Водитељ је семинара за наставнике српског језика под називом Примена образовних стандарда за крај обавезног образовања”. Највећи део радног искуства наставника српског језика стекла је радећи у Основној школи „Милош Црњански“ у Београду. Њено познавање српског језика и ерудиција ће вам, иначе веома комплексну и обимну проблематику припреме за завршни испит учинити једноставном, лако разумљивом и памтљивом. Учествовала је у изради Образовних стандарда за крај основног образовања, наставни предмет Српски језик.