Математика припреме пријемни - мала матура

Опис курса

Задаци на завршном испиту из математике ће бити непознати, односно неће бити објављени ни у једној збирци. Међутим, сви задаци ће бити изабрани тако да ученик на њима мора да покаже знање које је дефинисано стандардима за крај основног образовања из наставног предмета Математика.

Наш концепт је био да у припрему курсева за завршне испите укључимо стручњаке који су учествовали у изради стандарда за крај основног образовања. Ваш предавач на овом курсу Срђан Огњановић, један је од тих стручњака. Избор задатака је извршен на основу Збирке задатака из математике према образовним стандардима за крај обавезног образовања, чији су аутори Срђан Огњановић и Оливера Тодоровић.

Главни принципи у припреми курсева су били: избор материјала према поменутим стандардима и омогућавање максималне перцепције изнетог материјала.

Математика припреме пријемни - мала матура zurb/img/aaNew/predmeti/koren.png Математика припреме пријемни - мала матура
999 РСД
Стара цена: 1,299 РСД

30 ДАНА
  • +Алгебра и функције (8 лекција)
  • +Геометрија (18 лекција)
  • +Мерење (5 лекција)
  • +Обрада података (2 лекција)
  • +Бројеви и операције (5 лекција)
  • 1065  проблема
  • 38  видео лекција
  • 250  решења датих видеом
  • 12  сати снимљеног материјала
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић,
Предавач

Мр Срђан Огњановић је један од најпознатијих наставника математике у Србији, аутор и коаутор више од 20 публикација (уџбеника, приручника, радних свески, збирки, програма, пројеката, дидактичких средстава), аутор и реализатор 9 акредитованих семинара за наставнике математике. Његово несумњиво математичко знање и велико предавачко искуство избијају из сваког кадра снимљеног видео материјала припреме за завршни испит из математике. Професор математике је од 1976 године, а од 2008. године директор Математичке гимназије у Београду. Учествовао је у изради Образовних стандарда за крај основног образовања, наставни предмет Математика.