Српски језик

Опис курса

Ваш предавач на овом курсу је Надежда Кировски, дугогодишњи сарадник Министарства просвете на припреми тестова из српског језика. 

У оквиру нашег курса из српског језика имате на располагању практично неограничен број тестова који се генеришу на један ваш клик. Сваки тест је у формату какав је и на самом пријемном испиту. Питања на основу којих се формирају тестови су из званичних збирки задатака за Завршни испит из претходних школских година.

Све неопходно градиво је изабрано на основу Стандарда за крај основног образовања за наставни предмет Српски језик..

Српски језик zurb/img/aaNew/predmeti/a.png Српски језик
999 РСД
30 ДАНА
Српски језик zurb/img/aaNew/predmeti/a.png Српски језик
999 РСД
ДО ИСПИТА
  • +Писано изражавање (10 лекција)
  • +Књижевност (11 лекција)
  • +Граматика, лексика, народни и књижевни језик (21 лекција)
  • +Вештина читања и разумевање прочитаног (4 лекција)
  • 1  проблема
  • 46  видео лекција
  • 9  сати снимљеног материјала
Надежда Кировски
Надежда Кировски,
Предавач

Надежда је професор српског језика и књижевности. Аутор је (као део тима) више збирки задатака за завршни испит из српског језика, почев од 2002. године па до данас. Водитељ је семинара за наставнике српског језика под називом Примена образовних стандарда за крај обавезног образовања”. Највећи део радног искуства наставника српског језика стекла је радећи у Основној школи „Милош Црњански“ у Београду. Њено познавање српског језика и ерудиција ће вам, иначе веома комплексну и обимну проблематику припреме за завршни испит учинити једноставном, лако разумљивом и памтљивом. Учествовала је у изради Образовних стандарда за крај основног образовања, наставни предмет Српски језик.