Физика припреме за пријемни - мала матура

Опис курса

Ваш предавач на овом курсу је Јован Тодоровић, а консултант је Наташа Чалуковић. 

Изнад демо видео клипова имате Решење о одобравању наших припрема као додатног наставног средства. Кликом на ПРЕГЛЕД... можете остварити увид у решење.

Сваки предметни курс садржи и интерактивне тестове.  Све неопходно градиво је изабрано на основу Стандарда за крај основног образовања занаставни предмет физика.

Физика припреме за пријемни - мала матура zurb/img/aaNew/predmeti/klatno.png Физика припреме за пријемни - мала матура
499 РСД
Стара цена: 799 РСД

30 ДАНА
 • +Кинематика (4 лекција)
 • +Динамика (3 лекција)
 • +Гравитација (6 лекција)
 • +Равнотежа (5 лекција)
 • +Рад и енергија (8 лекција)
 • +Топлотне појаве (3 лекција)
 • +Осцилације и таласи (4 лекција)
 • +Светлост (9 лекција)
 • +Електрично поље (6 лекција)
 • +Електрична струја (11 лекција)
 • +Магнетно поље (3 лекција)
 • +Додатак (2 лекција)
 • +Задаци и тест (0 лекција)
 • 63  видео лекција
 • 5  сати снимљеног материјала
Јован Тодоровић
Јован Тодоровић,
Предавач

Јован је мастер примењенe физике и информатике и ради као наставник у ОШ „Бановић Страхиња“ у Београду од 2005. године. Његови ученици су учесници такмичења из физике на свим нивоима у Републици Србији, а он је често члан комисија за преглед задатака. Његово широко лично образовање му омогућава да своја предавања обогати неочекиваним примерима који чине да се комплексна проблематика овог наставног предмета лако разуме и зато још лакшe упамти. У томе му помаже и искуство шаховског тренера, где такође има запажене референце. Јован је интернационални мајстор шаха и финалиста појединачног Шаховског првенства Србије 2006. године.

Наташа Чалуковић
Наташа Чалуковић,
Консултант

Наташа је аутор више од 20 уџбеника, збирки задатака и приручника из Физике које тренутно користе наставници и ученици основних школа и гимназија и по томе је позната и ван граница наше државе. Семинари Холографија, Нови садржаји у физици за седми разред и Рачунски задаци у додатној настави физике представљају њен директан допринос и помоћ у раду наставницима Физике у основном и средњим школама. За свој рад у образовно-васпитном систему у Србији награђена је Октобарском наградом града Београда „Доситеј Обрадовић“ 1993. године, као и Наградом града Београда у области образовања 2009. године. Професор је у Математичкој гимназији у Београду непрекидно од новембра 1978. годинe па до данашњих дана. Тренутно учествује у ревизији Стандарда за крај основног образовања, Наставни предмет Физика.