Историја припреме пријемни - мала матура

Опис курса

Cве неопходно градиво је изабрано на основу Стандарда за крај основног образовања за наставни предмет Историја.

Ваш предавач на овом курсу је Бојана Стевановић чији извод из радне биографије можете видети на крају ове стране. Изнад овог текста имате на располагању демо видео клипове које можете погледати да бисте се уверили у квалитет перцепције изнетог градива и задатака.

Сви предметни курсеви садрже и интерактивне тестове.

Историја припреме пријемни - мала матура zurb/img/aaNew/predmeti/papir.png Историја припреме пријемни - мала матура
499 РСД
Стара цена: 799 РСД

30 ДАНА
  • +Увод у историју (4 лекција)
  • +Стари век (17 лекција)
  • +Средњи век (20 лекција)
  • +Нови век (19 лекција)
  • +Двадесети век (15 лекција)
  • +Задаци и тест (0 лекција)
  • 75  видео лекција
  • 7  сати снимљеног материјала
Бојана Стевановић
Бојана Стевановић,
Предавач

Бојана је један од најактивнијих наставника историје своје генерације. У досадашњој каријери има два објављена рада, рецензију, дневне припреме; аутор је више часова који су нашли место у бази знања Креативне школе (ЗУОВ); Руководилац је тима за израду тестова и организацију такмичења из историје од 2009. године до данас; члан Друштва историчара Србије “Стојан Новаковић“ и руководилац Стручног већа наставника основних, средњих школа и гимназија Београда од 2008. до данас; награђивана је за два пројекта на задате теме, водила је два пројекта у својој Основној школи „Коста Абрашевић“ у Реснику, где ради од 2001. године до данас. Водила је 10 семинара Обуке за примену образовних стандарда и релизацију завршног испита у основном образовању и васпитању и сада је учествује у ревизији Образовних стандарда за крај основног образовања, наставни предмет Историја.