Предмети за III разред гимназије

Пред вама су материјали сврстани у предмет који су настали у току израде припрема за пријемне испите из ових предмета на одговарајуће факултете.

Они представаљу и велику помоћ ученицима III разреда гимназија природно-математичког смера, а свакако их могу користити и ученици гиманазије друштвеног смера, као и већина средњих стручних школа.
У току је усклађивање свих материјала са стварним плановима и програмима свих гимназија и средњих стручних школа понаособ, које ће бити завршено до краја првог послугодишта школске 2021/2022.

У међувремену искористите акцијске попусте у износу од 50% од цене!

Хемија за III разред гимназије zurb/img/aaNew/predmeti/epruveta.png Хемија за III разред гимназије


999 РСД
Стара цена: 1,999 РСД

30 ДАНА
Биологија за III разред гимназије zurb/img/aaNew/predmeti/list.png Биологија за III разред гимназије


999 РСД
Стара цена: 1,999 РСД

30 ДАНА
Историја за III разред гимназије zurb/img/aaNew/predmeti/papir.png Историја за III разред гимназије


299 РСД
Стара цена: 599 РСД

30 ДАНА
Математика за III разред гимназије zurb/img/aaNew/predmeti/koren.png Математика за III разред гимназије


499 РСД
Стара цена: 999 РСД

30 ДАНА