Предмети за IV разред гимназије

Пред вама су материјали сврстани у предмет који су настали у току израде припрема за пријемне испите из ових предмета на одговарајуће факултете.

Они представаљу и велику помоћ ученицима IV разреда гимназија природно-математичког смера, а свакако их могу користити и ученици гиманазије друштвеногсмера, као и већина средњих стручних школа.
У току је усклађивање свих материјала са стварним плановима и програмима свих гимназија и средњих стручних школа понаособ, које ће бити завршено до краја првог послугодишта школске 2021/2022.
У међувремену искористите акцијске попусте у износу од 50% од цене!
Историја за IV разред гимназије zurb/img/aaNew/predmeti/papir.png Историја за IV разред гимназије


299 РСД
Стара цена: 599 РСД

30 ДАНА
Математика за IV разред гимназије zurb/img/aaNew/predmeti/koren.png Математика за IV разред гимназије


299 РСД
Стара цена: 599 РСД

30 ДАНА